Historia

Historia Vuodesta 1952 alkoi säännöllisempi helluntai uskovien kokous toiminta, jota ennen kylläkin oli pidetty muutamia kokouksia. Kesällä 1954 pidettiin ensimmäinen kastetilaisuus. 1955 Sisaret Aino Linnanen ja Annikki Raatikainen hankkivat entisen kunnantoimitalon, ”Ritva-linnan” omistukseensa, joka toimi vaatimattomana rukoushuoneena. Vuonna -56kastettiin kymmenkunta uskon tullutta, samana vuona päätettiin aloittaa toiminta rukouspiirinä, kokoonkutsujana toimi Sulo Pylkäs. Rukouspiirin uskovat kuuluivat Kajaanin Betania-seurakuntaan. Seuraavana vuonna kävi Oulussa kuusi uskoon tullutta Suomussalmelaista kasteella. Vuonna -58 Jaakko Sahimaa kierteli teltan kanssa erikylillä, ja seuraavana vuonna siirryttiin Hyrynsalmen Siion-seurakunnan rukouspiiriksi. Työntekijäksi valittiin Jaakko Sahimaa. Seurakunnan lähetystyö sai alkunsa vuonna-61 kun ryhdyttiin kannattamaan Kyösti Roinista lähetystyöhön Etiopiaan. Samana vuonna Matti Juntunen siunattiin evankeliumin työhön. Seitsemän kymmentä luvun puolivälissä alettiin valmistella seurakunnan järjestäytymistä itsenäiseksi seurakunnaksi.Jonka seurauksena 1974 perustettiin Suomussalmen Helluntailähetys ry, ja näin seurakunta itsenäistyi. Toukokuussa 1981Vihittiin ensimmäinen oma rukoushuone käyttöön. Josta sitten siirryttiin 31.12.1989 pidettyjen uusien seurakunnan toimitilojen vihkijäisten myötä nykyisiin toimitiloihin osoitteeseen Säröspinontie 14

Evankelistoina ovat vuosikymmenien aikana toimineet

1958-1965 Esteri Sahimaa (os. Räsänen),

Annikki Raatikainen

Marjatta Pirskanen

1960-1965 Kauko Vihavainen

1972-1975 Kaisu Jauho

Ilona Myllymäki

Aili Nieminen

Sirpa Äijö Terttu Helleri (os. Elomaa)

1972-1974 Raili Juntunen

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖINÄ OVAT PALVELLEET

1959-1973 pastori Jaakko Sahimaa

1973-1986 pastori Matti Juntunen

1980-1982 nuorisotyö/pastori Niilo Närhi

1988-1991 pastori Markku Tossavainen

1991-1996 pastori Erkki Anttikoski

1999- 2005 pastori Tarvo Vallineva

2006- 2016 pastori Rauno Juntunen

2017- 2022 pastorit Petri ja Anne Koivisto

LÄHETYSTYÖN HISTORIAA

Etiopia

Kenia

Bosnia-Hertzekofina

Venäjän Karjala

Suomussalmen Helluntaiseurakunta on perustettu 1974, mutta lähetystyötä on tehty jo paljon ennen tätä.

Luvun 1960 alussa Kyösti ja Aino Roininen Rautavaaralta lähtivät Etiopiaan. He olivat Savon seurakuntien lähettejä, mutta myös kainuulaiset seurakunnat halusivat olla heidän kannattajiaan, niinpä silloin vielä Hyrynsalmen rukouspiirinä toiminut Suomussalmi tuli mukaan lähetystyöhön.

Kun vuonna 1973 sotkamolaiset Heikki ja Marja-Liisa Penttinen perheineen lähtivät Etiopiaan. Roinisten kannatus kainuulaisten osalta lakkasi ja Penttiset olivat koko Kainuun lähettejä Kaffan maakunnassa, Shebessä. Samoin 1970-luvun lopulla lähetetty Sirpa Karjalainen liittyi tähän yhteiskannatettavien joukkoon työhön Tsegorsan klinikalle lähellä Shebeä.

Myös Kenia oli kuvassa mukana Aili Hyvösen työskenneltyä terveyskeskuksessa Kapeddossa ja kun Etiopiasta karkotettiin kaikki lähetystyöntekijät 24 tunnin varotusajalla, niin Penttiset kuin Sirpa Karjalainenkin siirtyivät Keniaan.

Etiopian uudelleen avautuessa lähetystyölle, Penttiset siirtyivät takaisin maahan ja aloittivat työn Addis Abebassa asuen lähetyksen päämajalla, Heikki lähetyksen johtajana ja Marja-Liisa kotilähetystyössä. Sairaanhoitaja-kätilö Sirpa Karjalainen aloitti Holetassa, 44 km Addis Abebasta länteen, terveyskeskuksen rakentamista varten.

Luvun 1990 alussa Ensimmäiselle Etiopian jaksolle Sirpa ja Kari Korhosen lähettäjäseurakunniksi tulivat Hyrynsalmi, Kuusamo ja juuri uuden työkeskuksen saanut kotiseurakunta, Suomussalmi. He työskentelivät 1990-1994 Holetan kyläterveydenhoitoprojektissa, Sirpa sairaanhoitaja-kätilön työssä terveyskeskuksessa ja Kari kaivoprojektissa Wolmeran Woredassa mihin Holetan kaupunki kuuluu. Kiinteästi työhön liittyi myös hengellinen työ ympäristökylissä yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa.

Uudelleen Korhoset lähtivät Etiopiaan vuoden 1996 alusta, kevääseen 1998, tällä kertaa Shebeen, joka sijaitsee 385 km maan pääkaupungista Addis Abebasta lounaaseen. Siellä Sirpa toimi Etiopian valtion hallinnassa olevan terveyskeskuksen ja suomalaisin kehitysyhteistyövaroin toimineen kyläterveydenhoitoprojektin välillä koordinaattorina. Kari oli mukana lähteidensuojelu- ja rakennusprojekteissa. Projektin rakennustyöntekijät olivat myös rakentamassa uusia kirkkorakennuksia paikallisten seurakuntien tarpeisiin, suurimpina kohteina Jimman ja Sekan kirkot. Hengellinen työ yhdessä paikallistenseurakuntien kanssa oli jatkuvasti mukana.

Suomussalmelaissyntyinen Anneli Kumpulainen, os. Juntunen, yhdessä miehensä Heikin kanssa olivat läheisessä työyhteydessä Shebessä. Kumpulaiset olivat alusta alkaen rakentamassa Wotera Ressan klinikkaa 300 km Addis Abebasta etelään ennen Shebeen tuloaan.

Suomussalmen helluntaiseurakunta oli 1999-2000 mukana Bosnia-Hertzekofinassa olleiden Pirjo ja Markku Markkasen työn tukemisessa osa kannatuksella, he työskentelivät Fida internationalin vammaistyö projektissa.

Vuosi 1990 oli käänteentekevä seurakunnan lähetystyössä. Venäjän rajojen avauduttua alkoi entinen seurakuntamme työntekijä, Matti Juntunen vierailunsa Venäjän-Karjalan Kalevalan (Uhtuan) kaupunkiin, joka sijaitsee Suomussalmen korkeudella Itä-rajan takana muutaman kymmenen kilometrin päässä rajasta. Hän aloitti Kalevalassa hengellisen työn pitämällä kokouksia eri puolilla. Seurakunnan kasvaessa omien seurakuntatilojen tarve tuli yhä ajankohtaisemmaksi. Niinpä Kalevalaan rakennettiin kaunis karjalaistyylinen hirsikirkko joka palvelee seurakuntaa edelleen